WIERCHY T.73, Rok 2007 E-BOOK ( PDF)
search
  • WIERCHY T.73, Rok 2007 E-BOOK ( PDF)

WIERCHY T.73, Rok 2007 E-BOOK ( PDF)

15,00 zł
Brutto

Wierchy TOM 73 ( ROK 2007) E- BOOK (plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2009

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Spis treści

Stefan Chałubiński – człowiek Tatr (refleksje o Ojcu w setną rocznicę urodzin) – Kinga Chałubińska

Moja tatromania redaktorska – Roman Hennel

Krytyczna analiza karpackiego itinerarium Wincentego Pola 1833–1860 –Tomasz Borucki

U źródeł świadomości społecznej chłopów w Karpatach polskich (1650–1848) – Mieczysław J. Adamczyk

Gospodarstwa wzorowe w Gorcach – Marek Kurzeja

Architektura budowli turystycznych w Tatrach Polskich i Zakopanem (ok. 1826–1918) – Zbigniew Moździerz

Wawrzyniec Augustyn Sutor (zakonnik – kapłan – człowiek gór) – Wiesław A. Wójcik

Początki towarzystw górskich na świecie – Andrzej Z. Górski

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego

Kronika

 Badania naukowe

Działalność naukowa w Tatrzańskim Parku Narodowym w 2007 r. – wgbyrcyn (s. 169);

Wstępne badania nad ornitochorią limby Pinus cembra w Czarnohorze – Przemysław Kurek, Łukasz Piechnik (s. 170); Druga Srebrnogórska Konferencja Historyczna – Piotr Sroka (s. 173); Dziewiąte suczawskie

„Dni Polskie” i sympozjum naukowe – Jan Bujak (s. 175)

Ochrona przyrody

Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2007 – Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 177); 75 lat parku narodowego w Pieninach – Ryszard M. Remiszewski (s. 179); Tytuł „Dobrodziej Przyrody” 2006 dla Profesora Zbigniewa Mirka – Redakcja (s. 181); Park Narodowy Kinabalu – Wojciech Biedrzycki (s. 181)

Przyczynki krajoznawcze

Pyszniańska czy może Raczkowa? – Józef Nyka (s. 184); Świstak i związane z nim nazewnictwo tatrzańskie – Wojciech Gąsienica Byrcyn (s. 190); Jeszcze o dawnym zdobnictwie balustrad balkonowych w Krościenku nad Dunajcem – Andrzej Skorupa (s. 193)

Przyczynki historyczne

„Wiadomości Rabczańskie” – pierwsze czasopismo wydawane w Rabce i dla Rabki – Maria Irena Olszowska (s. 196); „Wiadomości Rabczańskie” i „Wiadomości Zakopiańskie i Rabczańskie” – bibliografia (wybór) – Maria

Irena Olszowska (s. 198); Na aptekarskich szlakach – Maciej Bilek (s. 201)

Ratownictwo

Działalność ratownicza TOPR w 2007 roku – Adam Marasek (s. 207)

Alpinizm

Alpinizm w 2007 r. – Władysław Janowski (s. 225); Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich – Marcin Kacperek (s. 230).

Turystyka

Dziewięćdziesiąt lat Zofii Steckiej – Redakcja (s. 231); Jubileusz 90-lecia Stanisława Wasilewskiego i 85-lecia Andrzeja Tomczaka – Roman Gąsiorowski (s. 232); XXV Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski „Masyw

Ślęży 2007” – Jerzy Zarębski (s. 234); Szlak papieski w północnych Sudetach – Tomasz Rzeczycki (s. 235); Odbudowa schroniska na Przedniej Kopie (495 m) – Tomasz Rzeczycki (s. 236); Przebudowa schroniska PTTK na Markowych Szczawinach – JS (s. 236); Rocznice Macieja Sieczki – Janusz Konieczniak (s. 237); II Spotkania Tatrzańskie – Wojciech Biedrzycki (s. 238)

W górach i poza górami

Góra Klin uratowana? – Tomasz Rzeczycki (s. 239); Klęska żywiołowa w Górach Kamiennych – Tomasz Rzeczycki (s. 240); Sztolnia Czarna Dolna dla turystów – Tomasz Rzeczycki (s. 140); Otwarcie Obserwatorium

Astronomicznego im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze – Aleksandra Gödel-Lannoy (s. 240); Wincenty Pol – krajoznawca i regionalista – Wiesław Wiącek (s. 242); Dziesięć lat ZEW Niedzica S.A. – Ryszard M. Remiszewski (s. 243); 50. rocznica powstania zakopiańskiego Studium Słowa i 20. rocznica

śmierci Tadeusza Staicha – Janusz Konieczniak (s. 244); Odrodzenie Towarzystwa Przyjaciół Bukowiny Tatrzańskiej – Małgorzata Ćwiżewicz (s. 244); Wystawa „Mariusz Zaruski – człowiek dwóch żywiołów” – Wojciech Szatkowski (s. 245)

Różne

Człowiek z Lodu – Ötzi – Stefan Gajda (s. 246); Nowa ekspozycja przyrodnicza i etnograficzna w muzeum na Zamku Orawskim – Jaroslav Kocian (s. 250); Kontynuacja prac konserwatorskich na zamku Pieniny – Andrzej Skorupa (s. 251)

Materiały do biografii ludzi gór

Józef Małecki – Teresa Małecka-Kita (s. 252); Andrzej Rozmarynowicz – Marek Eminowicz (s. 256)

Część sprawozdawcza

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2007 – Andrzej J. Matuszczyk, Jerzy W. Gajewski (s. 259); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2007 – Jerzy Kapłon (s. 263); Działalność Zarządu Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2007 r. – Jerzy Kalarus (s. 268)

Piśmiennictwo

Nowe odczytanie twórczości Wincentego Pola – Jacek Kolbuszewski (s. 270); Lucyna Biały, Duch Gór – Rübezahl. Geneza i upowszechnienie legendy – Ewa Grzęda (s. 273); Książka o turystycznych pasjach Jana Pawła II – Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 276); Staszic suwerenem w górach – Zbigniew J. Wójcik (s. 277); Kroniki żywieckie ks. Franciszka Augustina – Wacław Zyzak (s. 279); Problematyka górska w sadze o krakowskim rodzie Bednarskich – Gabriela Święcicka (s. 281); Bibliografia górska Tadeusza Z. Bednarskiego W. A. Wójcik (s. 282); Tatrzańska Wieża Babel czyli nazwy Tatr Ernsta Hochbergera – Józef Nyka (s. 283); Glosa w sprawie Frydmana na Spiszu – Jerzy M. Roszkowski (s. 287); Jeszcze o „Stacji astronomicznej

na Lubomirze w Beskidzie Myślenickim” a także o Stacji Oklejna – Andrzej Tomczak (s. 291); Malownicza trasa beskidzka – Justyna Wrzosek-Matlowa (s. 292); Urszula Lehr, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala – Ryszard Kantor (s. 292); Stanisława Trebunia-Staszel, Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju Górali podhalańskich – Ryszard Kantor (s. 293); Uwagi o książce Tadeusza Bukowskiego- Groska „Mojyście śpiywecki uoschódźciy sié precki” – Aleksandra Szurmiak-

Bogucka (s. 295); „Almanach Nowotarski” ma już 11 lat – Andrzej Skorupa (s. 296); „Planinski vestnik”, rok 2007 – Piotr Skrzypiec (s. 298)

Kronika zmarłych.

Streszczenia obcojęzyczne

ISSN 0137-6829
100 Przedmioty

Opis

wielkość pliku
7,79 MB
Nowy produkt
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.