Klauzula informacyjna zgodna z RODO – dotycząca danych osobowych Klientów sklepu internetowego COTG PTTK, zwanego dalej „Sklepem”

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego stosowanie obowiązuje od 25 maja 2018 r., zgodnie z art. 13 lub 14 RODO, w zależności od tego, czy dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK z siedzibą w Krakowie (31-010), przy ul. Jagiellońskiej 6/6a; Klienci mogą skontaktować się z administratorem: drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@cotg.pttk.pl; telefonicznie pod numerem: 12 422 28 40; lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

2)    Cele przetwarzania danych osobowych Klientów:

  • zawarcie, wykonanie i/lub kontynuacja umów kupna/sprzedaży towarów oferowanych w Sklepie, zgodnie    z zamówieniem złożonym w Sklepie (np. w ramach formularza rejestracyjnego, w e-mailu),
  • wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur VAT/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, procedury dochodzenia roszczeń,
  • gromadzenie informacji pozyskanych za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będą otrzymywać Klienci Sklepu (oferta dopasowana do potrzeb Klientów),
  • promocyjno-reklamowy Sklepu, realizowany na podstawie opcjonalnej, dodatkowej zgody za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail Klienta (newsletter),
  • archiwizacja.

3) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Klientów Sklepu. Podanie danych jest dowrowolne ale niezbędne do:

  • założenia, utrzymywania konta w Sklepie;
  • zawarcia, wykonania umowy kupna/sprzedaży w Sklepie.

W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Przetwarzamy dane osobowe niezbędne do realizacji współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które otrzymaliśmy od Klientów Sklepu (np. w ramach formularza rejestracyjnego, w e-mailu),

4) Dane adresowe Klientów Sklepu przekazujemy (jeżeli dotyczy):

firmom kurierskim/pocztowym, które dostarczają przesyłki do Klientów Sklepu oraz operatorom płatności dostępnych na stronie Sklepu, kancelariom prawnym (procedury roszczeniowe), firmom zapewniającym wsparcie IT dla administratora

5) Klienci Sklepu mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia/sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Dane osobowe Klientów Sklepu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w celu zbierania danych statystycznych na potrzeby administratora, dopasowania oferty sklepu do potrzeb Klientów.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

7) Dane osobowe Klientów Sklepu przechowywane będą przez okres zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych (np. trwania konta w Sklepie; niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa/okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i w stosunku do niego; prowadzenia działań promocyjno-reklamowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Klienta zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).

8) Dane osobowe Klientów Sklepu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU COTG.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności Newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie Newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Użytkowanie plików cookies.

Od dnia 22.03.2013 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o Prawie Telekomunikacyjnym oraz niektórych innych ustaw (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r.). Wprowadzane modyfikacje dotyczącą również kwestii tzw. plików cookies (z ang. \"ciasteczka\"). Są to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na komputerze Użytkownika, które są odpowiedzialne za poprawę wydajności i szybkości działania (ładowania się) stron www, a także lepsze dopasowywania treści i reklam oraz zbierania anonimowych statystyk (np. na temat regionu, z których pochodzą Użytkownicy czy czasu przeglądania stron).

Zgodnie art. 173 oraz art. 174 w/w Ustawy przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej jest dozwolone pod warunkiem:

    • poinformowania użytkownika końcowego w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji,

  • wyrażeniu przez użytkownika zgody na tego typu działania.

Użytkowanie sklepu przez klienta oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@cotg.pttk.pl bądź telefonicznie pod numerem  12 422 28 40.