O nas

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej (COTG PTTK) w Krakowie jest jednostką specjalistyczną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Głównym celem jego działalności jest promocja turystyki górskiej oraz aktywnych form wypoczynku z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK funkcjonuje także jako centrum spotkań łączące wszystkie osoby i instytucje, dla których ważne są sprawy gór i turystyki. Swoją siedzibę mają tutaj m.in: Studenckie Koło Przewodników Górskich, Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich, Koło Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki, Krakowski Klub Przodowników Turystyki Górskiej, Komisja Turystyki Narciarskiej ZG PTTK czy Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. W miejscu tym często odbywają się szkolenia, seminaria oraz sympozja poświęcone szeroko pojętej tematyce górskiej.

COTG PTTK bierze udział w wielu projektach, zarówno w Polsce jak i za granicą ( m.in. znakowanie szlaków w Gruzji i na Ukrainie). Jest również organizatorem imprez turystyczno-sportowych oraz kulturalnych m.in. Maratonu Rowerowego im. Jacka Bugańskiego, Festiwalu Huculskiego "Słowiańska Atlantyda".

W ramach Cenralnego Ośrodka Turystyki Górskiej działają m.in:

  • Centralny Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej – tu można m.in. zweryfikować Górską Odznakę Turystyczna, Zimową Odznakę Górską oraz Odznakę Głównego Szlaku Beskidzkiego i Sudeckiego.
  • Oficyna Wydawnicza “Wierchy”- zajmująca się redakcja merytoryczną i techniczną publikacji poświęconych turystyce, w tym wydawnictwom promującym turystykę górską (m.in. rocznik Wierchy, kwartalnik Gazeta Górska oraz wielu innym)
  • Centralna Kartoteka Szlaków PTTK - zajmuje się koordynacją i monitorowaniem prac znakarskich na górskich szlakach turystycznych letnich i zimowych na terenie Karpat i Sudetów oraz prowadzeniem i bieżącą weryfikacją centralnej komputerowej kartoteki górskich szlaków letnich i zimowych ok. 11 000 km.
  • Centralna Biblioteka Górska posiadająca 2-gi co do wielkości w tej części Europy (po Bibliotece Monachijskiej) księgozbiór tematyczny, który liczy łącznie ponad 35 000 vol. Zasoby Biblioteki są udostępniane chętnym bezpłatnie w systemie lectorium. Istniejący internetowy katalog zbiorów jest stale uzupełniany i dostępny na stronie internetowej COTG PTTK https://cotg.pttk.pl Biblioteka jest organizatorem licznych promocji książek związanych w górami.
  • Centralne Archiwum Turystyki Górskiej – archiwizujące i udostępniające dokumenty związane z historią turystyki górskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

W ramach działalności COTG PTTK prowadzony jest sklepik, w którym można zakupić odznaki turystyczne, wydawnictwa – głównie wydane przez COTG oraz materiały organizacyjne PTTK (flagi, naklejki,…)

COTG PTTK działa od roku 1992 a od 2003 roku jego dyrektorem jest pan Jerzy Kapłon.