WIERCHY T.80, Rok 2014 E-BOOK (PDF)
search
  • WIERCHY T.80, Rok 2014 E-BOOK (PDF)

WIERCHY T.80, Rok 2014 E-BOOK (PDF)

15,00 zł
Brutto

Wierchy TOM 80 ( ROK 2014) E- BOOK ( plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2016

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Spis treści

Po drabinie ku szczytom − Jerzy W. Gajewski

Reakcje na śmierć w górach − Zdzisław J. Ryn

„W naszej letniej stolicy” czyli wywody Ludwika Szczepańskiego o Zakopanem − Magdalena Wulczyńska 

Zagubiony pośród sześciu milionów. Maks Haneman (1882–194?) – Grażyna Herzig-Wolska

Relacja z wycieczki Szczęsnego Morawskiego do Doliny Pięciu Stawów w 1866 roku − Agata Tobiasz 

Wycieczki w góry i lasy. W Tatry – do Piącistawów − Szczęsny Morawski

Wielkanoce w Pięciu Stawach − Leszek Sawicki

Teresa Egenhoffer. Słynna węgierska turystka i taterniczka – Károly Balázs

Chłopi karpaccy. U źródeł odmienności − Mieczysław J. Adamczyk

Rok obrzędowy w tradycji chłopskiej w Rabie Wyżnej i okolicach − Tobiasz Orzeł

Badania dialektologiczne na Podhalu − Maciej Rak

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego

Kronika

Badania naukowe

Ważna praca doktorska z zakresu botaniki Karpat − zm (s. 185); Konferencja „Bogumił Hoff (1829–1894) – »odkrywca« Wisły” − Renata Czyż (s. 186); „Drogi i Rozdroża”. Ochrona zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 r. – JS  (s. 187); II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata” − Iwona Pawelec, Piotr Zarzycki (s. 187); „Górskie geopoetyki” − January Styczeń (s. 189)

Ochrona przyrody

Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2014 − Tomasz Zwijacz Kozica, Filip Zięba, (s. 190)

Przyczynki krajoznawcze

Ryty naskalne Pod Mraźnicą w Skawicy Suchej Górze (Pasmo Polic) – Paweł Franczak (s. 195); Wykorzystanie analizy dendrochronologicznej do datowania „Chałupy Sabały” w Zakopanem − Ryszard J. Kaczka, Monika Kaczmarczyk, Barbara Czajka, Zbigniew Moździerz (s. 196); Witraże w zabytkowych kościołach Polskiego Spisza − Andrzej Skorupa (s. 202)

Przyczynki historyczne

Mieczysław Rey, współzałożyciel i prezes Towarzystwa Tatrzańskiego – Jan Bujak (s. 205); Lata wojny w „Schutzhütten-Zeitung” − Józef Nyka (s. 210)

Ratownictwo

Działalność Grupy Beskidzkiej GOPR w 2014 r. − Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 213); Działalność ratownicza TOPR w 2014 roku (wybrane interwencje) − Adam Marasek (s. 219)

Turystyka

III Sympozjum Sudeckie − mh (s. 238); Kołowrotki na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach − Tomasz Rzeczycki (s. 238); XXXII Narciarski Rajd Sudecki „Śladami Marianny” − Julietta Janczewska (s. 239); Brukowana Hala Szrenicka − Tomasz Rzeczycki (s. 240); Sześćdziesięciolecie „Sieczków” – Artur Mida (s. 240); 60 lat Koła Przewodników Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu − Barbara Bałuc (s. 242); Szlak Majdan − Świątkowa − JWG (s. 243); Szlaki górskie w opinii NIK − JWG (s. 244); 25 lat schroniska pod Bereśnikiem − Ryszard M. Remiszewski (s. 246); 20 lat Ośrodka KTG „U źródeł Wisły” − Ryszard M. Remiszewski (s. 248)

W górach i poza górami

Jubilaci, jubilaci! − Redakcja (s. 248); Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich − Marcin Guzik (s. 249); Kronika Babiej Góry 2014 r. − Eugeniusz Kępiński (s. 250); Muzeum Tatrzańskie w 2014 r. − Anna Wende-Surmiak (s. 251); „Chudobno mie mama miała… Dzieciństwo pod Tatrami” − Anna Kozak (s. 254); 110. rocznica powstania Związku Górali − Małgorzata Wonuczka (s. 255); Muzeum Pienińskie przeniesione do Szlachtowej − Ryszard M. Remiszewski (s. 256); Rewaloryzacja centrum Frydmana − Ryszard M. Remiszewski (s. 257); Poświęcenie nowego sztandaru flisaków pienińskich − Ryszard M. Remiszewski (s. 257); Odsłonięcie tryptyku papieskiego na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju − Ryszard M. Remiszewski (s. 258); Zamknięcie wieży widokowej na Ślęży − Tomasz Rzeczycki (s. 259); Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie − Marcin Maciuk, Joanna Laskosz (s. 260)

Różne

Inwentaryzacja ruin schroniska Beskiden-Verein na Babiej Górze, z wykorzystaniem skaningowej i fotogrametrycznej chmury punktów − Karol Pytlewski (s. 262)

Materiały do biografii ludzi gór

Tadeusz Świerz (-Zaleski) − Wiesław A. Wójcik (s. 264); Aleksander Stanisław Wasung − Jerzy W. Gajewski (s. 271)

Część sprawozdawcza

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2014 − Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 272); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2014 − Jerzy Kapłon (s. 279); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2014 r. − Jerzy Kalarus (s. 286)

Piśmiennictwo

Polska monografia huculskiego kolędowania − Ryszard Kantor (s. 292); Orawiacy na fotografii Eugeniusza Sterculi − Anna Spiss (s. 294); Album o beskidzkiej Sidzinie − Anna Spiss (s. ); Fotografie gór i górali ze zbiorów Institut für Deutsche Ostarbeit − Ryszard Kantor (s. ); Dzieje parafii na Olczy – WAW (s. 298); Maciej Gąsienica Sieczka − przewodnik tatrzański − Katarzyna Tałuć (s. 299); Nowa rzecz o budownictwie pasterskim w Gorcach – Wiesław A. Wójcik (s. 301); Birkenmajerana − Zbigniew J. Wójcik (s. 302); Karpackie epizody geologiczne Stanisława Zaręcznego − Zbigniew J. Wójcik (s. 304); O mapach Tatr WZKart 2014 i nie tylko o nich − Andrzej Z. Górski (s. 306)

Kronika zmarłych

Streszczenia obcojęzyczne

ISSN 0137-6829
198 Przedmioty

Opis

wielkość pliku
8,40 MB
Nowy produkt
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.