search

WIERCHY T.82, Rok 2016 E-BOOK ( PDF)

15,00 zł
Brutto

Wierchy TOM 82 ( ROK 2016) E- BOOK ( plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2019

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

SPIS TREŚCI

Ścieżkami Herodota − Jerzy W. Gajewski

Trzy dni w Zakopanem. Z notat emeryta Kazimierza Bartoszewicza. Satyryczne ujęcie Tatr czyli podhalański komizm przed Andrzejem Strugiem − Anna Pigoń

Karol Kolbenheyer –badacz Beskidów i Tatr, autor przewodników turystycznych − Stefan W. Alexandrowicz

Władysław Pawlica. Kartka z dziejów poznania geologicznego Tatr – Zbigniew J. Wójcik

W boju o pograniczne parki narodowe – z korespondencji Walerego Goetla i Karela Domina − Joanna Laskosz

Gunung Kinabalu – Janusz Rygielski

Nazewnicze nagrobki w Tatrach − Józef Nyka

Antologie o tematyce górskiej. Prolegomena – Elżbieta Dutka

Badania dialektologiczne na Polskim Spiszu− Maciej Rak

Lendak i bożogrobcy z Miechowa − Andrzej Skorupa

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego

 

Kronika

Badania naukowe

Jubileuszowe 50. Sympozjum Speleologiczne − Tymoteusz Wróblewski (s. 167); Ojciec i Syn – Witold i Tadeusz Orłowscy − Elżbieta Kindler-Jaworska (s. 171); Polska turystyka akademicka 1906–2016 − Tomasz Kowalik (s. 171); Góry: granica i przestrzeń transgresji – J. Styczeń (s. 173)

)chrona przyrody

„Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny” − Zbigniew Mirek (s. 175); Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2015 − Tomasz Zwijacz Kozica (s. 176)

Przyczynki krajoznawcze

Polodowcowa historia rodzaju Altus Mill. (olsza) w polskiej części Karpat Zachodnich − Andrzej Obidowicz, Kazimierz Szczepanek, Dorota Nalepka, Adam Walanus (s. 185); Powrót gospodarki pasterskiej do Skawicy − Paweł Franczak (s. 190)

Przyczynki historyczne

Ks. Várzély Máte, proboszcz z Orawki w latach 1856–1897 − Ryszard M. Remiszewski (s. 192); Tadeusz Witalis Studziński − Jerzy Adam Radomski (s. 193); Jeszcze o rzekomo pierwszym znakowanym szlaku turystycznym po polskiej stronie Tatr − Paweł Witaszek (s. 196); Fajka dla Towarzystwa Tatrzańskiego − Dagmara Schmidt (s. 197); Pierwszy polski przewodnik do wspinaczki skałkowej – Bogdan Śmigielski (s. 200)

Ratownictwo

Działalność Grupy Beskidzkiej GOPR w 2016 r. (wybrane interwencje) − Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 203); Działalność ratownicza TOPR w 2016 r. (wybrane interwencje) − Adam Marasek (s. 209)

Turystyka

Jubileusz 110-lecia Oddziału „Beskid” − (js) (s. 232); Siedemdziesięciolecie Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” − J. Styczeń (s. 232); XXXIV Narciarski Rajd Sudecki „Wstęga Sudetów 2016” − Julietta Janczewska (s. 233)

W górach i poza górami

Odnowienie doktoratu Profesor Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz – Redakcja (s. 234) „Jan Małachowski – zapomniany fotograf Tatr”. Wystawa w Muzeum Ziemi PAN − Zbigniew J. Wójcik (s. 235); Odkrywanie Tatr. Taternictwo wczoraj i dziś – wystawa w Bibliotece Głównej AGH − Anna Chadaj (s. 236); Żelbetowa wieża na Ślęży otwarta po remoncie − Tomasz Rzeczycki (s. 237); Platformy widokowe w Górach Opawskich − Tomasz Rzeczycki (s. 238); Remont kolei gondolowej z Bielska-Białej na Szyndzielnię − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Budowa nawierzchni parkingu na Palenicy Białczańskiej − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Święto czasopisma „Na Spiszu” − Ryszard M. Remiszewski (s. 240); Nowy góral na Kotońce − Ryszard M. Remiszewski (s. 241)

Różne

Viki Grošelj pomaga Nepalczykom po trzęsieniu ziemi − Wojciech Biedrzycki (s. 242); Szkoła wspinaczkowa i przewodnictwa górskiego w Manangu (Nepal) − Wojciech Biedrzycki (s. 243); Muzeum górskie w Słowenii − Wojciech Biedrzycki (s. 244); Trzydzieści lat FILARA – (waw) (s. 246); Dziesięć lat wydawnictwa Astraia − J. Styczeń (s. 248); Pierwsze znaki produktu górskiego − Ryszard M. Remiszewski (s. 249)

Materiały do biografii ludzi gór

Radosław Kostuj – Wiesław A. Wójcik (s. 249); Wincenty Smolak (1942–2016) − Wojciech Biedrzycki (s. 252)

Część sprawozdawcza

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2016 − Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 254); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2016 − Jerzy Kapłon (s. 262); Działalność Spółki z o.o. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK w Jeleniej Górze w w 2016 r. − Grzegorz Błaszczyk (s. 273); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2016 r. − Jerzy Kalarus (s. 276)

Piśmiennictwo

Skalne olśnienia − Maria Jazowska-Gumulska (s. 281); Opus magnum Teresy Jabłońskiej − Ewa Grzęda (s. 284); Wielkie spory małego narodu − Jacek Kolbuszewski (s. 287); Góry i historia − Lucyna Sadzikowska (s. 290); „Kochany Wujaszku” – listy Bronisława Piłsudskiego do Stanisława Witkiewicza − Wiesław A. Wójcik (s. 293); Nowe – stare materiały do etnografii Podhala – (waw) (s. 295); Opowieść żony himalaisty − Andrzej Matuszyk (s. 296); Kamienni świadkowie przeszłości − Ryszard Kantor (s. 300); Wśród kościołów, cerkwi, bóżnic, kaplic i cmentarzy − JWG (s. 302); O rzekach i potokach Podkarpacia − JWG (s. 304)

Kronika zmarłych

Streszczenia obcojęzyczne

ISSN 0137-6829
95 Przedmioty
Nowy produkt
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.