Wierchy, t.71, rok 2005
search
  • Wierchy, t.71, rok 2005

Wierchy, t.71, rok 2005

29,00 zł
Brutto
  • Rocznik poświęcony górom
  • Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza WIERCHY Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2007
Ilość
Obecnie brak na stanie

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Spis treści

Góry - bp Józef Zawitkowski . . . . . . . . . 6
"Góry są dziedzictwem wszystkich..." Jan Paweł II o górach i turystyce (ryc. 4) . . . . . . . . . 9
Człowiek drogą turystyki - Zbigniew Mirek (ryc. 2) . . . . . . . . . 21
Kolorowy świat Eweliny Pęksowej - Zbigniew Świech (ryc. 7) . . . . . . . . . 31
Ze wspomnień i zapisków tatrzańskich. Kilka kartek - Mieczysław Rokosz (ryc. 8) . . . . . . . . . 49
Zarys dziejów "Rozrogów" do schyłku dawnej Rzeczypospolitej - Tomasz Borucki (ryc. 13) . . . . . . . . . 75
O problemach z biografią Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego – Wojciech W. Wiśniewski (ryc. 12) . . . . . . . . . 101
Zarys historii Oddziału PTT w Bielsku-Białej - Jerzy Kapłon (ryc. 10) . . . . . . . . . 131
Występowanie kozicy w Tatrach - Wojciech Gąsienica Byrcyn (ryc. 6) . . . . . . . . . 159
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) . . . . . . . . . 171
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 5) . . . . . . . . . 175
"Ks. Karol Wojtyła - Jan Paweł II - miłośnik gór i przyrody". Konferencja naukowa w AWF w Krakowie - Zdzisław Jan Ryn (s. 175); Działalność naukowa w Tatrzańskim Parku Narodowym w 2005 r. - wgbyrcyn (s. 181); III Ogólnopolska Konferencja "Przyroda TPN a człowiek, Zakopane 2005 - wgbyrcyn (s. 182); Badania Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Tatrach, w 2005 r. - Joanna Pociask-Karteczka (s. 183); Badania naukowe w Pieninach -Ryszard M. Remiszewski (s. 184); Sympozjum naukowe na Orawie - J. M. R. (s. 185); X Jubileuszowa Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Historyków Kultury Fizycznej - Ewa Kuczaj-Jasińska (s. 186); II International Seminar on Mountain Tourism "Mountain Huts - challenges for tourists and naturę?" -Bartosz Szczechowicz (s. 187); "Wierchy. Góry w historii kultury i cywilizacji Europy Środkowej" - Andrzej Tram (s. 187)
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 2) . . . . . . . . . 189
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2005 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 189); Gorczański Park Narodowy w 2005 r. - Ewa Strauchmann (s. 191)
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 14) . . . . . . . . . 194
Matka Boska - Królowa Babiej Góry - Adam Jonak (s. 194); Siostry nazaretanki i ich szkoły w Rabce - Maria Olszowska (s. 196); Skąd te nazwy? Ostra i Ważecka Turnia - Józef Nyka (s. 197); Dawne zdobnictwo balustrad balkonowych w Krościenku nad Dunajcem (przyczynek do dziejów sztuki regionu Pienin) - Andrzej Skorupa (s. 201)
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 9) . . . . . . . . . 205
Kapelan beskidzkich partyzantów - Jan Kracik (s. 205); Johann Still, nauczyciel i przewodnik górski - Iveta Kontrikovd, Józef Kontrik (s. 208); O pierwszej odznace Towarzystwa Tatrzańskiego - Paweł Matejko (s. 213)
SPELEOLOGIA (ryc. 1) . . . . . . . . . 216
Jan Paweł II w Jaskini (Grocie) Massabielskiej w Lourdes - Wojciech W. Wiśniewski (s. 216)
RATOWNICTWO . . . . . . . . . 220
Kronika ratownicza TOPR w 2005 roku - Adam Marasek (s. 220)
ALPINIZM (ryc. 2) . . . . . . . . . 238
Alpinizm w roku 2005 - Władysław Janowski (s. 238)
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 6) . . . . . . . . . 244
Kopiec J. Q. Adamsa w Rybnicy - Tomasz Rzeczycki (s. 244); Archeolodzy na Rogowcu - Tomasz Rzeczycki (s. 244); Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie (1015 m) - Tomasz Rzeczycki (s. 244); Wystawa fotografii górskiej Stanisława Kuklasińskiego - AŃ (s. 245); XXV Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda "Krajobraz górski" - (js) (s. 245); Rok 2005 -Rokiem Stanisława Staszica - Józef Olejniczak (s. 245); Nowa kapliczka w Gorcach - E. Trybowska (s. 247) - Prezydent Rzeczypospolitej w baraniogórskim Ośrodku Kultury Turystyki Górskiej KTG ZG PTT - A. Dziczkaniec Bośkoc (s. 248); Orawa czciła pamięć ks. Stefana Joniaka - Ryszard M. Remiszewski (s. 248); Walery Eljasz - fotograf - A. Cz. (s. 249); Wystawa fotografii górskiej Walerego Eljasza - A. Tr. (s. 249); Ośrodek Dokumentacji Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda H. Paryskiego - Styczeń (s. 250); Ulica Władysława Krygowskiego w Krakowie - W. A. Wójcik (s. 250)
TURYSTYKA (ryc. 5) . . . . . . . . . 251
Stulecie Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu - A. Tr. (s. 251); 95 lat Oddziału PTT-PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie - J. S. (s. 252); 75-lecie Oddziału PTTK w Bielsku-Białej - M. Hrg. (s. 252); Nowe władze PTTK - J. S. (s. 252); Trasa turystyczna na wierzchowinie Szczelińca - Tomasz Rzeczycki (s. 253); Przejście turystyczne na Izerze - Tomasz Rzeczycki (s. 253); Pięćdziesiąty Tatrzański Rajd Narciarski PTTK - Wojciech Biedrzycki (s. 254); XXIII Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Góry Łużyckie 2005" - Jerzy Zarębski (s. 256); Z działalności Spółki Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu, w roku 2005 - Jerzy Kalarus (s. 257)
RÓŻNE (ryc. 5) . . . . . . . . . 258
Pół wieku zakopiańskich Czwartków Literackich - Mieczysław Mantyka (s. 258); Biblioteka Słowackiego Muzeum Ochrony Przyrody i Speleologii w Liptowskim Mikulaszu - Magda Ćopkova (s. 262); Regiony i małe ojczyzny w Czytelni Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie - Ewa Skrobiszewska (s. 263); 50-lecie Oddziału PTH w Nowym Sączu (1955-2005) - L. Zakrzewski (s. 265)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 3) . . . . . . . . . 267
Felicja Chełkowska - Marian Chudy (s. 267); Marek Janusz Wyszkowski - Wiesław Wiącek (s. 268)
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 1) . . . . . . . . . 270
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2005 -Jerzy W. Gajewski, Marek Staffa (s. 270); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2005 -Jerzy Kapłon (s. 273)
PIŚMIENNICTWO (ryc. 3) . . . . . . . . . 277
Turystyka ks. Karola Woj tyły - Jana Pawła II w polskich papieskich wydawnictwach encyklopedycznych - Wiesław A. Wójcik (s. 277); Monografia życia i twórczości Zegadłowicza - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 279); Monografia Joanny Goszczyńskiej "Mit Janosika w folklorze i literaturze słowackiej XIX wieku" - Jacek Kolbuszewski (s. 281); Michał Jagiełło "Słowacy w polskich oczach. Obraz Słowaków w piśmiennictwie polskim" - Jacek Kolbuszewski (s. 285); Nowa biografia Tytusa Chałubińskiego - Zbigniew Wójcik (s. 289); Julian Fałat w Krakowie i w górach - Gabriela Święcicka (s. 292); Nieudana mono grafia cmentarza na Pęksowym Brzyzku - Wiesław A. Wójcik (s. 293); Słów kilka o książce Tadeusza Bukowskiego-Groska "Kiebysciy mi grali nigdy nie przestali" - Aleksandra Szurmiak-Bogucka (s. 295); Z dziejów polskiej nafty w Karpatach - Zbigniew J. Wójcik (s. 298); Jacek Kolbuszewski w pejzażu kul tury - Andrzej Matuszyk (s. 300); Ewa Łużyniecka, Jolanta Małgorzata Marszalska: "Szczyrzyc - dzieje budowy opactwa cysterskiego" - Janusz Andrusikiewicz (s. 302); Książki o Małopolsce czyli książki o górach - W. A. Wójcik (s. 302); Dariusz Dyląg, Piotr Sadowski "Beskid Myślenicki. Przewodnik" - Piotr Krzywda (s. 303); Pierwsza polska mapa Gór Opawskich - Tomasz Rzeczycki (s. 311); Jubileuszowy tom "Prac Pienińskich" - A. S. (s. 312); "Planinski vestnik" - Wojciech Biedrzycki (s. 313)
BIBLIOGRAFIA GÓRSKA - Helena Polak . . . . . . . . . 314
KRONIKA ZMARŁYCH . . . . . . . . . 362
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . 367
NA OKŁADCE
Kominiarski Wierch (1829 m) widziany z Polany Chochołowskiej (fot. Ryszard Siwicki)
WKŁADKI
I - Jesienią pod Tatrami (fot. Marek Kowalcze).....po s. 64
II - Karpaty Wschodnie - Kreczela (1855 m) i Hnitesa (1769) nad doliną.....po s. 92
Perkałabu (fot. Tomasz Borucki)
III - Babia Góra (fot. Jacek Ormicki) .....po s. 144
IV - Wielki Rozsutec (1610 m) w Małej Fatrze (fot. Danuta Szukała) .....po s. 288

 

ISSN 0137-6829
Nowy produkt
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.