Wierchy t.80, Rok 2014
search
  • Wierchy t.80, Rok 2014

Wierchy t.80, Rok 2014

30,00 zł
Brutto
  • Rocznik poświęcony górom
  • Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK 
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza WIERCHY Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, Kraków 2016
Ilość
Obecnie brak na stanie

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

SPIS TREŚCI

Po drabinie ku szczytom − Jerzy W. Gajewski (ryc. 3) .....................              5

Reakcje na śmierć w górach − Zdzisław J. Ryn (ryc. 2)......................           13

„W naszej letniej stolicy” czyli wywody Ludwika Szczepańskiego o Zakopanem

.....  − Magdalena Wulczyńska (ryc. 4)...............................................           23

Zagubiony pośród sześciu milionów. Maks Haneman (1882–194?)

..... – Grażyna Herzig-Wolska (ryc. 8).................................................           37

Relacja z wycieczki Szczęsnego Morawskiego do Doliny Pięciu Stawów w 1866 roku

..... − Agata Tobiasz (ryc. 6)...............................................................           57

Wycieczki w góry i lasy. W Tatry – do Piącistawów − Szczęsny Morawski (ryc. 7).  61

Wielkanoce w Pięciu Stawach − Leszek Sawicki (ryc. 14)........................           89

Teresa Egenhoffer. Słynna węgierska turystka i taterniczka – Károly Balázs (ryc. 5)  107

Chłopi karpaccy. U źródeł odmienności − Mieczysław J. Adamczyk (ryc. 7)....   129

Rok obrzędowy w tradycji chłopskiej w Rabie Wyżnej i okolicach

..... − Tobiasz Orzeł (ryc. 4)  ..................................................................         151

Badania dialektologiczne na Podhalu − Maciej Rak (ryc. 8)...................         169

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1)......................         181

 

Kronika

badania naukowe (ryc. 1) ...................................................................         185

Ważna praca doktorska z zakresu botaniki Karpat − zm (s. 185); Konferencja „Bogumił Hoff (1829–1894) – »odkrywca« Wisły” − Renata Czyż (s. 186); „Drogi i Rozdroża”. Ochrona zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 r. − JS (s. 187); II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata” − Iwona Pawelec, Piotr Zarzycki (s. 187); „Górskie geopoetyki” − January Styczeń (s. 189)

ochrona przyrody (ryc. 1)......................................         175

Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2014 − Tomasz Zwijacz Kozica, Filip Zięba, (s. 190);

przyczynki krajoznawcze (ryc. 12).....................................         195

Ryty naskalne Pod Mraźnicą w Skawicy Suchej Górze (Pasmo Polic) − Paweł Franczak (s. 195); Wykorzystanie analizy dendrochronologicznej do datowania „Chałupy Sabały” w Zakopanem − Ryszard J. Kaczka, Monika Kaczmarczyk, Barbara Czajka, Zbigniew Moździerz (s. 196); Witraże w zabytkowych kościołach Polskiego Spisza − Andrzej Skorupa (s. 202)

przyczynki historyczne (ryc. 4)..............................         205

Mieczysław Rey, współzałożyciel i prezes Towarzystwa Tatrzańskiego − Jan Bujak (s. 205); Lata wojny w „Schutzhütten-Zeitung” − Józef Nyka (s. 210)

ratownictwo (ryc. 7) ......................................         213

Działalność Grupy Beskidzkiej GOPR w 2014 r. − Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 213); Działalność ratownicza TOPR w 2014 roku (wybrane interwencje) − Adam Marasek (s. 219)

turystyka (ryc. 7).....................................................         238

III Sympozjum Sudeckie − mh (s. 238); Kołowrotki na Szczelińcu Wielkim i Błędnych Skałach − Tomasz Rzeczycki (s. 238); XXXII Narciarski Rajd Sudecki „Śladami Marianny” − Julietta Janczewska (s. 239); Brukowana Hala Szrenicka − Tomasz Rzeczycki (s. 240); Sześćdziesięciolecie „Sieczków” − Artur Mida (s. 240); 60 lat Koła Przewodników Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu − Barbara Bałuc (s. 242); Szlak Majdan − Świątkowa − JWG (s. 243); Szlaki górskie w opinii NIK − JWG (s. 244); 25 lat schroniska pod Bereśnikiem − Ryszard M. Remiszewski (s. 246); 20 lat Ośrodka KTG „U źródeł Wisły” − Ryszard M. Remiszewski (s. 248)

w górach i poza górami (ryc. 10).....................................         248

Jubilaci, jubilaci! − Redakcja (s. 248); Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich − Marcin Guzik (s. 249); Kronika Babiej Góry 2014 r. − Eugeniusz Kępiński (s. 250); Muzeum Tatrzańskie w 2014 r. − Anna Wende-Surmiak (s. 251); „Chudobno mie mama miała… Dzieciństwo pod Tatrami” − Anna Kozak (s. 254); 110. rocznica powstania Związku Górali − Małgorzata Wonuczka (s. 255); Muzeum Pienińskie przeniesione do Szlachtowej − Ryszard M. Remiszewski (s. 256); Rewaloryzacja centrum Frydmana − Ryszard M. Remiszewski (s. 257); Poświęcenie nowego sztandaru flisaków pienińskich − Ryszard M. Remiszewski (s. 257); Odsłonięcie tryptyku papieskiego na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju − Ryszard M. Remiszewski (s. 258); Zamknięcie wieży widokowej na Ślęży − Tomasz Rzeczycki (s. 259); Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie − Marcin Maciuk, Joanna Laskosz (s. 260)

różne (ryc. 2).......................................................         262

Inwentaryzacja ruin schroniska Beskiden-Verein na Babiej Górze, z wykorzystaniem skaningowej i fotogrametrycznej chmury punktów − Karol Pyt­lewski (s. 262)

materiały do biografii ludzi gór (ryc. 3)..............................................................         264

Tadeusz Świerz (-Zaleski) − Wiesław A. Wójcik (s. 264); Aleksander Stanisław Wasung − Jerzy W. Gajewski (s. 271);

część sprawozdawcza (ryc. 4)....................................         272

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2014 − Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 272); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2014 − Jerzy Kapłon (s. 279); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2014 r. − Jerzy Kalarus (s. 286)

piśmiennictwo................................................................         292

Polska monografia huculskiego kolędowania − Ryszard Kantor (s. 292); Orawiacy na fotografii Eugeniusza Sterculi − Anna Spiss (s. 294); Album o beskidzkiej Sidzinie − Anna Spiss (s. ); Fotografie gór i górali ze zbiorów Institut für Deutsche Ostarbeit − Ryszard Kantor (s. ); Dzieje parafii na Olczy − WAW (s. 298); Maciej Gąsienica Sieczka − przewodnik tatrzański − Katarzyna Tałuć (s. 299); Nowa rzecz o budownictwie pasterskim w Gorcach − Wiesław A. Wójcik (s. 301); Birkenmajerana − Zbigniew J. Wójcik (s. 302); Karpackie epizody geologiczne Stanisława Zaręcznego − Zbigniew J. Wójcik (s. 304); O mapach Tatr WZKart 2014 i nie tylko o nich − Andrzej Z. Górski (s. 306)

kronika zmarłych ................................         311

streszczenia obcojęzyczne ............................................         316

ISSN 0137-6829
Nowy produkt
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.