WIERCHY T.77, Rok 2011 E-BOOK ( PDF)
search
  • WIERCHY T.77, Rok 2011 E-BOOK ( PDF)

WIERCHY T.77, Rok 2011 E-BOOK ( PDF)

15,00 zł
Brutto

Wierchy TOM 77 ( ROK 2011) E- BOOK ( plik PDF)

Rocznik poświęcony górom

Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK

Red. Wiesław Aleksander Wójcik

Oficyna Wydawnicza "WIerchy", COTG PTTK, Kraków 2013

Ilość

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Spis treści

PTTK schodzi z Sudetów? − Marek Staffa

Stowarzyszenie Turystyczne „Przyjaciele Przyrody” w Sudetach − Krzysztof R. Mazurski

Rozwój ruchu turystycznego na Ziemi Kłodzkiej (do 1945 r.) − Tomasz Przerwa

„…do Tatr poszedłem z samą tylko poezją w duszy”. Broniewski w Tatrach − Krystyna Heska-Kwaśniewicz

Wielka skalna cisza. Fotografia tatrzańska Wiesława A. Zdaniewskiego − Paweł Pierściński

Wspomnienie przy porządkach − Andrzej Tarnawski

Hydronimia na tle oronimii Gór Kaczawskich − Jerzy K. Bieńkowski

Stary Zdrój − zapomniane uzdrowisko wśród gór − Wojciech Tumidajewicz

Lokacyjny układ urbanistyczny Krościenka. Próba rekonstrukcji − Bogusław Krasnowolski

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w roku 1945 w materiałach Centralnego Archiwum Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie − Jerzy Kapłon

Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego

Kronika

Badania naukowe

Obóz naukowy Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego na Policy − Paweł Franczak (s. 175); Łańcuch Tatrzański jako region fizyczno-geograficzny i kulturowy − Joanna Hibner (s. 176); Sesja „Dorobek Paryskich wczoraj − dziś − jutro” − Renata Kowalska (s. 176); Siedem wieków zamków w Starej Lubowli i Niedzicy − Ryszard M. Remiszewski (s. 177); Konferencja „Znaki pamięci” − bitwa gorlicka, jej znaczenie i skutki − Bogdan Śmigielski (s. 178); Nowe stowarzyszenie naukowo-górskie − W. A. Wojcik (s. 179); Dziedzictwo kulturowo-historyczne w wychowaniu i edukacji − A. Tr. (s. 180); Problematyka naukowa i ochrony przyrody w działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873−1950 − Redakcja (s. 180)

Ochrona przyrody

Niedźwiedź w Sudetach, wytępienie i możliwy powrót – Zbigniew Jakubiec (s. 181); Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2010 – Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 183)

Przyczynki krajoznawcze

Wody krasowe Kotliny Kłodzkiej − Bartłomiej Rzonca (s. 189); Jeziorko Łupkowe w Zawoi − Paweł Franczak (s. 193); Kaplica Matki Bożej Lubońskiej − Katarzyna Ceklarz (s. 194); Chorągwie nagrobne z Łapsz Niżnich – Andrzej Skorupa (s. 195)

Przyczynki historyczne

Zamek Chojnik w 1948 r. w świetle protokołów kontroli społecznej – Ivo Łaborewicz (s. 199); Wiktor Ormicki (1898-1941) − Jacek Ormicki (s. 208); Hasło „Wierchy” − Tomasz Kowalik (s. 215)

Ratownictwo

Działalność ratownicza TOPR w 2011 roku (ważniejsze interwencje) – Adam Marasek (s. 215); Nowe władze TOPR − Adam Marasek (s. 233)

Speleologia

Historia eksploracji jaskiń Beskidu Żywieckiego − Paweł Franczak (s. 233)

Turystyka

Pół wieku Komisji Turystyki Górskiej PTTK „Beskid” w Nowym Sączu − Marek Pisiewicz (s. 235); 50.  Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej na Obszar Sudetów – Krzysztof Tęcza (s. 236); Sesja poświęcona dokonaniom Tadeusza Szczerby − Ryszard M. Remiszewski (s. 238); Kowarskie Kopalnie udostępniono zwiedzającym − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Szlak na Graniczny Wierch (541 m) w Górach Opawskich − Tomasz Rzeczycki (s. 239); Otwarcie Szlaku im. E. Trybowskiej i J. Tolińskiego − Katarzyna Ceklarz (s. 240); Ścieżka dydaktyczna w Wąwozie Papieskim w Kluszkowcach − Ryszard M. Remiszewski (s. 241)

W górach i poza górami

95-lecie Stanisława Jakubczyka − Redakcja (s. 242); Osiemdziesięciolecie urodzin Mieczysława Żbika − Redakcja (s. 242); Tablica Krzysztofa Smereki na Okrąglicy − Ryszard M. Remiszewski (s. 243); Transgraniczny Trakt Tradycji − Cezhraničná cesta tradícii − Katarzyna Ceklarz (s. 244); 200. rocznica założenia zdroju w Szczawnicy − Ryszard M. Remiszewski (s. 244); Dworzec Gościnny odbudowany − Ryszard M. Remiszewski (s. 245); Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Beskidzie Sądeckim − Witold Kaliński (s. 246); „Góry − moje życie, pasja i hobby”. Wystawa filatelistyczno-fotograficzna Mieczysława Rożka w Muzeum Śremskim − Anna Rożek-Grządzielska (s. 246)

Różne

Tytus Chałubiński − Kasa Mianowskiego − góry − Zbigniew J. Wojcik (s. 247); Tatry bardzo skaliste − TKow. (s. 249); Zbiór fotografii górskich w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie − dary i nabytki z ostatnich lat − Małgorzata Kanikuła (s. 250); 75 lat kolejki linowej na Kasprowy Wierch. − Lesław Dall (s. 251); Turbacz czy Runek? − Tomasz Biesik (s. 255)

Materiały do biografii ludzi gór

Józef Szlachetka, ps. „Wrak” (1914–2009) − Janusz Konieczniak (s. 257)

Część sprawozdawcza

Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2011 – Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 259); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2011 – Jerzy Kapłon (s. 264); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2011 r. – Jerzy Kalarus (s. 269)

Piśmiennictwo

Poetyckie tomiki Adama Żuchowskiego − Joanna Pociask-Karteczka (s. 273); Na marginesach „trylogii” o Piotrze Morawskim − Andrzej Matuszyk (s. 274); Życie „w” i „po” Naprawie − Maria I. Olszowska (s. 279); 1 PSP w zeszytach − Jozef Nyka (Szpis) (s. 279); Niespotykany almanach − Władysław Sosna (s. 281); Na górskich szlakach Andrzeja Tomczaka − Wiesław A. Wojcik (s. 283); Rzecz o hydrologii Bieszczadów − Łukasz Jelonkiewicz, Joanna Pociask-Karteczka (s. 283)

Kronika zmarłych

Streszczenia obcojęzyczne

ISSN 0137-6829
97 Przedmioty
Nowy produkt
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.