MAŁE i POPULARNE odznaki GOT dostępne są w sklepie internetowym

PRZY ZAKUPIE ODZNAK

  • dużych GOT
  • odznak GOT za wytrwałość
  • odznak głównych szlaków, beskidziego i sudeckiego
  • odznak zimowych (rakiety)
  • odznak przewodnickich

należy przedłożyć skan lub ksero pieczątki weryfikacyjnej (przy odznakach) lub legitymacji przewodnickiej wraz z aktualną legitymacją PTTK (przy blachach przewodnickich)

Zamówienie na wyżej wymienione odznaki można przesłać na adres poczta@cotg.pttk.pl
Można je również kupić w STA Wierchy na ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie